Servis váh

Ponúkame vám servis váh, opravy a údržbu všetkých obchodných váh, zdravotníckych váh, priemyselných váh a pod. Váhy sú kontrolované školenými technikmi a nastavované s profesionálnym certifikovaným závažím.

Servisný zásah je možné vykonávať priamo u zákazníka alebo u nás na pobočke v Dolnom Hričove - letisko. Pri potrebe odobrania váhy z prevádzky ponúkame ZDARMA zapožičanie náhradnej váhy podľa dostupnosti a požiadavky zákazníka.

Okrem servisu digitálnych váh zabezpečujeme aj servis mechanických a hybridných váh.

Možnosť úradného overenia alebo akreditovanej kalibrácie všetkých váh a vážiacich zariadení.