Servis váh

Ponúkame vám servis, opravy a údržbu všetkých obchodných, zdravotníckych, priemyselných váh. Váhy sú kontrolované školenými technikmi a nastavované s profesionálnym certifikovaným závažím.

Servisný zásah je možné vykonávať priamo u zákazníka alebo u nás na pobočke v Dolnom Hričove -letisko. Pri potrebe odobrania váhy z prevádzky ponúkame ZDARMA zapožičanie náhradnej váhy podľa dostupnosti a požiadavky zákazníka.

Okrem servisu digitálnych váh zabezpečujeme aj servis mechanických a hybridných váh.

Možnosť úradného overenia alebo akreditovanej kalibrácie všetkých váh a vážiacich zariadení.