Reklamačný poriadok

www.vahy.online

 

Informácia pre spotrebiteľa v akom rozsahu a akým spôsobom je potrebné uplatniť si reklamáciu  za vadu tovaru v záručnej dobe (ďalej len „reklamácia“) podrobne uvedená vo Obchodných a reklamačných podmienkach www.vahy.online.

 

Základné kroky reklamácie: 

Pri uplatnení reklamácie v záručnej dobe nám pošlite:

  • reklamovaný tovar
  • podrobný popis reklamovanej vady; kde, kedy resp. akým spôsobom sa vada prejavuje, adresu pre doručenie vyrozumenia o ukončení reklamácie; najlepšie na  reklamačnom formulári
  • kópiu dokladu o kúpe alebo záručného listu

 

na adresu: Ľubomír Kaplík – SEVAZ, Kotešová 326, 013 61, IČO: 34755861, DIČ: SK1034602349, telefón: 0911 825 804, e-mail: kaplik@vahy.online

 

Odoslanie reklamovaného tovaru

Na doručenie tovaru na reklamáciu môžete využiť služby Slovenskej pošty, resp. ktorejkoľvek kuriérskej spoločnosti. Vo vlastnom záujme dodržte tieto zásady:

  • tovar zabaľte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave
  • odporúčame zásielku poistiť
  • starostlivo si uschovajte podací lístok 
  • neposielajte tovar na reklamáciu formou dobierky, pretože takto zaslaný tovar nepreberáme

 

Dĺžka vybavenia reklamácie

Reklamáciu vybavujeme bezodkladne najneskôr však do 30 dní. O prevzatí zásielky vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

O priebežnom stave vašej reklamácie sa môžete informovať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu. 

Kontakt: Ľubomír Kaplík – SEVAZ, telefón: 0911 825 804, e-mail: kaplik@vahy.online

 

Obal doručovanej zásielky je poškodený alebo zásielka je nekompletná

Tovar vždy odosielame bezpečne zabalený v krabici alebo vo fólii, prelepený páskou s logom www.vahy.online.

Pri preberaní zásielky (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia tovar nepreberajte. Pokiaľ ho preberiete, potom spíšte s kuriérom záznam o poškodení zásielky. Zároveň nám uvedenú skutočnosť nahláste telefonicky na MT: 0911 825 804 alebo emailom na adresu: kaplik@vahy.online .

Pri preberaní zásielky od kuriéra skontrolujte, či vám doručuje správny počet balíkov. Ak zistíte, že počet balíkov je neúplný – zásielku nepreberajte, resp. spíšte reklamačný záznam s kuriérom.

 

Poškodený tovar v zásielke

Obsah doručenej zásielky vám odporúčame skontrolovať bezodkladne od jej prevzatia od kuriéra, pretože tým urýchlite vyriešenie vašej reklamácie poškodenia tovaru pri doručení, resp. pri dodaní nekompletnej zásielky.

Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru alebo chýba niektorá položka, odporúčame, aby ste nám to bezodkladne oznámili mailom na kaplik@vahy.online , resp. telefonicky ( 0911 825 804) do 24 hodín od prevzatia tovaru.

 

Nie ste spokojný s konečným riešením vašej reklamácie?

Pokiaľ nie ste spokojný s riešením vašej reklamácie, potom môžete využiť Alternatívne riešenie sporov. Kompletné informácie nájdete V obchodných a reklamačných podmienkach.

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 24.05.2018.